Inwestycje

28.11.2023
Dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „Maluch+” 2022-2029 – edycja 2023

Utworzenie 11 miejsc żłobkowych przy przedszkolu w Koczale.

czytaj dalej
27.11.2023
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

Remont, rozbudowa I przebudowa remiz strażackich na terenie Gminy Koczała

czytaj dalej
27.11.2023
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale.

czytaj dalej
27.11.2023
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych.

czytaj dalej
27.11.2023
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała.

czytaj dalej
27.11.2023
Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale  – dotacja dla Parafii pw. NNMP w Koczale.

czytaj dalej
27.11.2023
Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie – dotacja dla Parafii pw. NNMP w Koczale.

czytaj dalej
27.11.2023
Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie – dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie.

czytaj dalej
9.05.2023
Fundusz Inwestycji Lokalnych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale.

czytaj dalej
9.05.2023
Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- II edycja

czytaj dalej