Inwestycje

24.05.2022
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,...

czytaj dalej
3.04.2022
Cyfrowa Gmina

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III OŚ Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST...

czytaj dalej
31.03.2022
Fundusz Inwestycji Lokalnych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Budowa płyty skateparku w Koczale

Przedmiotem inwestycji jest budowa płyty skateparku w Koczale

czytaj dalej
12.08.2021
Fundusz Inwestycji Lokalnych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zakup średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała

Przedmiotem inwestycji jest zakup średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała.

Dofinasowanie:...

czytaj dalej
11.08.2021
Fundusz Inwestycji Lokalnych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Remont ulicy Wrzosowej w Koczale wraz z instalacją oświetlenia.

Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie terenu i montaż 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych...

czytaj dalej
31.12.2020
Zdalna Szkoła +

Projekt pn. „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie...

czytaj dalej
19.05.2020
Zdalna Szkoła

Projekt pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp...

czytaj dalej
19.05.2020
E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała

Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1....

czytaj dalej
6.02.2020
Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale

W 2019 roku rozpoczęły się prace przy zadaniu pn. „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale”. W ramach inwestycji zbudowane zostaną m. in.: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych,...

czytaj dalej
5.02.2020
Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Umowa nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-00 z dnia 11 grudnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

czytaj dalej